• LDAA1S02

  LDAA1S02

  Stanica hlásateľa k systému ONE, 1 tl.


  VLASTNOSTIPARAMETREOBJEDNÁVANIE

  Tlačidlo hlásenia
  Automatické pridržanie zapnutia mikrofónu počas hlásenia
  Upozorňovací tón
  LED indikácia stavov systému ONE
  LED indikácia obsadenej linky a vysielania
  Napájanie priamo z adaptéra