• LDAMPS8ZS02

  LDAMPS8ZS02

  Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 tl.


  VLASTNOSTIPARAMETREOBJEDNÁVANIE

  8 zónových tlačidiel
  Funkcia pamäte a prehrávania poslednej vyhlásenej správy
  Automatické pridržanie zapnutia mikrofónu počas hlásenia
  LED indikácia vybraných zón
  LED indikácia stavov systému ONE
  LED indikácia obsadenej linky a vysielania
  Napájanie priamo z ústredne LDA ONE po zbernici
  Odolné prevedenie stanice aj mikrofónu