• LDAVAP1S02

  LDAVAP1S02

  Požiarny evakuačný mikrofón ONE


  VLASTNOSTIPARAMETREOBJEDNÁVANIE

  Robustné kovové prevedenie
  Akustická a LED signalizácia
  Ovládanie núdzového stavu, reset a potvrdenie
  Spúšťanie evakuačného a výstražného hlásenia
  LED indikácia porúch, núdzového stavu a hlásení
  Tlačidlo pre testovanie LED a akustickej signalizácie
  Napájanie priamo z ústredne LDA ONE po zbernici alebo externe
  Rozšírenie zónovými klávesnicami