• Archív

  Certifikáty systému EPSE
  Bezdrôtový modul do slučky pre 32 hlásičovA
  Nové ISO 7240-14:2013 ohľadom EPS a EZSE
  Nová legislatíva ohľadom požiarnej bezpečnostiE
  Nové inteligentné hlásiče ALTAIRE
  Nový firmware pre ústredne EPS Syncro ASE
  Inteligentný opticko-dymový hlásič s relé a autoresetom k EZSE
  1 2 3 4 5 
 • Certifikáty systému EPS

  Vyhláška 558/2009 Z.z. z dielne MDVRR ustanovuje v prílohe č. 1 povinnosť  preukazovať zhodu jednotlivých komponentov EPS. Zrušením vyhlášky 158/2000 Z.z. sa teda zrušila aj povinnosť preukazovania zhody sysémov EPS.

  Stavebný výrobok s certifikátom CPD v zmysle požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011 je možné zabudovať do stavby v členských štátoch EÚ. Certifikát CPD na stavebné výrobky podľa smernice č. 89/106/EHS vydaný pred 1. júlom 2013 je možné používať počas doby jeho platnosti aj po tomto termíne.

  Viac informácií o certifikácií stavebných výrobkov nájdete na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.