• Archív

  Registrácia požiarnotechnického zariadeniaE
  Unikátne generovanie katalógu produktov s logom inštalačnej firmy a voľbou farebného motívuA
  Všetko k HSP TOA VM-3000 po slovenskyA
  Pozvánka na prezentáciu noviniek priamo od výrobcovE
  Slovenská verzia softvéru pre HSP TOA série VM-3000E
  SECTRO je distribútor HSP od firmy TOAE
  Celoročné želanie pre rok 2018E
  Stropný maják certifikovaný podľa EN54-23E
  VCP100 - tlačidlový hlásič požiaru s kompletným príslušenstvom pre povrchovú aj zapustenú montážA
  1 2 3 4 5 
 • Registrácia požiarnotechnického zariadenia

  1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon 129/2015  a s tým spojená povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení (napr. systém EPS, HSP a pod.) na MV SR odbor Hasičského a záchranného zboru. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zhotoviteľov, ktorí spomínané zariadenie zabudujú do stavby po 1.1.2016. Výsledkom procesu registrácie je vydanie potvrdenia o registrácii požiarnotechnického zariadenia. Evidenčné číslo registrácie (zákon 129/2015 § 11d ods. 5 písm. e)  sa v zmysle vyhlášky 202/2015 príloha č. 5 musí (okrem iného) uviesť aj na príslušnom osobitnom oprávnení pre projektovanie, kontroly, opravy resp. inštalácie (po novom zabudovanie do stavby). 

  Proces registrácie podľa zákona 129/2015 §11d odst 2 vyžaduje pomerne dobré znalosti uvedenej problematiky, predloženie vyhlásení o parametroch a zhode v slovenskom jazyku ako aj podrobnú sprievodnú dokumentáciu (návody na obsluhu, údržbu, denné, mesačné, štvrťročné, ročné kontroly, zoznam náradia atď.) ku všetkým komponentom požiarnotechnického zariadenia.

  Z dôvodu zjednodušenia procesu registrácie sme pripravili kompletné podklady pre EPS SYNCRO AS (KENTEC) ako aj HSP  VM-3000 (TOA). Všetci naši zákazníci obdržia v najbližších dňoch potvrdenie o registrácii z MV SR pre uvedené zariadenia bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek. 

  Všetky školenia pre naše systémy EPS a HSP bude naďalej vykonávať výlučne firma SECTRO s.r.o. Osobitné oprávnenia vydané podľa predpisov účinných do 31.augusta 2015 sú podľa  § 77b ods. 6  zákona 129/2015 platné do 31.12.2016. V prípade otázok alebo ak potrebujete podrobnejšie informácie využite prosím niektorú z možností uvedenú na našej web stránke v časti KONTAKTY.