• Archív

  PF 2021A
  Sieťovanie ústrední LDA OneA
  Nový lineárny detektor s automatickým nastavenímA
  Komunikátor a diaľková diagnostika pre EPSA
  Vlastné logo na ústredniach EPS Advanced!E
  Výnimočné ceny Vyberte
  Aktualizácia systému VX-3000E
  Inteligentné požiarne detektory za výnimočnú cenuVyberte
  Dizajnový stropný reproduktor za nízku cenuE
  1 2 3 4 5 
 • Sieťovanie ústrední LDA One

  Ústredne obľúbeného kompaktného systému HSP LDA One je možné vzájomne prepojiť!

  Pomocou karty pre redundantné prepojenia medzi ústredňami LDA One je možné vytvoriť systém HSP v rozsahu až do 60 reproduktorových zón, celkovým výkonom do 5000W, 21 zdrojmi audio signálu, 8 stanicami hlásateľa/požiarnymi mikrofónmi a až 10 miestami na prepojenie HSP so systémom EPS. Tento typ topológie je najviac vhodný pre stredne rozsiahle inštalácie pozostávajúce z viacerých budov napríklad školy, internáty alebo výrobné komplexy. Vzájomné prepojenie ústrední je zabezpečené proti výpadku komunikácie pomocou kruhovej siete v zmysle požiadaviek EN54. Celý systém je možné spravovať a ovládať z jedného miesta. Pre každú inštaláciu je možnosť voľby z dvoch dostupných prepojovacích kariet, pre prepojenie štyroch alebo až desiatich ústrední LDA One.