• Archív

  Nasávací systém aj pre komplikované prostredieE
  PF 2021A
  Sieťovanie ústrední LDA OneA
  Nový lineárny detektor s automatickým nastavenímA
  Komunikátor a diaľková diagnostika pre EPSA
  Vlastné logo na ústredniach EPS Advanced!E
  Výnimočné ceny Vyberte
  Aktualizácia systému VX-3000E
  Inteligentné požiarne detektory za výnimočnú cenuVyberte
  1 2 3 4 5 
 • Nasávací systém aj pre komplikované prostredie

  Komplikované prostredie pre detekciu požiaru? Žiadny problém! Prinášame pre Vás radu výnimočných EN54-20 certifikovaných nasávacích detektorov Aspect spĺňajúcich triedu citlivosti A až C, ktoré sa vyznačujú extrémne jednoduchou inštaláciou a údržbou pomocou aplikácie v mobilnom telefóne pre systémy iOS aj Android. Pripojenie sa realizuje pomocou integrovaného WiFi modulu. Detektory majú zabudované jedinečné technológie a algoritmy pre prevádzku v prostredí so zvýšenou prašnosťou (priemysel, živočíšna výroba), môžu byť použité aj v inštaláciách kde je potrebná výnimočná citovosť pre signalizáciu požiaru už v rannom štádiu horenia (serverovne), tam kde je potrebná diskrétna montáž detekčných technológií (kostoly), extrémne teplotné podmienky (mraziace boxy, teplota od -30°C), alebo komplikované konštrukčné riešenia priestorov a vysoká vlhkosťou vzduchu (skleníky). Nezanedbateľnou prednosťou tohto „all in one“ zariadenia sú aj interne zabudovaný zálohovaný zdroj s certifikátom EN54-4, priestor pre akumulátor, možnosť využiť dve nezávislé vzorkovacie potrubia s dĺžkou až 2x100m a vlastnou detekčnou komorou a aj zabudovaná LED signalizácia stavov systému v zmysle EN54-2 pre inštalácie typu „stand alone“ nasávacieho systému, kde detektor môže slúžiť aj ako ústredňa. Nový rad nasávacích požiarnych detektorov zahrňuje aj komplexné príslušenstvo pre ich montáž, pozostávajúce z nasávacích potrubí, montážneho príslušenstva, separátorov vody z nasávaného vzduchu, filtrov pre odstránenie pevných látok, ventilátorov, detekčných komôr pre špeciálne inštalácie až po nástroje pre testovanie a funkčné skúšky. Pomôckou pri správnom návrhu systému je softvér ktorý daný systém vizuálne znázorní, spočíta jednotlivé komponenty potrebné pre jeho montáž a vyhodnotí jeho funkčné parametre. Pre bližšie informácie o nasávacích detektoroch nás neváhajte kontaktovať!